Coberturas vacinais

Coberturas vacinais

Porcentaxe de persoas vacinadas semanalmente segundo a evolución da campaña.

Semanalmente, os luns, publicarase o informe coa evolución das coberturas vacinais conseguidas ata o día anterior.